besöksbokning
 

Besöksbokning

Besöksbokare

Med den rutinerade personal vi har som arbetar som besöksbokare, de beskrivs i telefonförsäljning, så är naturligtvis besöksbokning ett av de mer enkla uppdragen vi kan göra. Ett uppdrag som med tanke på vår kompentens knappt behöver förklaras. Men vi kan trots det ge en liten beskrivning om vad vi gör för att fullfölja vårt uppdrag vårt uppdrag inom besöksbokning när du anlitar oss.

Besöksbokning

Vi kontaktar kunden per telefon och ser till att han kan ta emot besök av er säljare eller ännu hellre de säljare som du hyr in via oss, finns här på fältsäljare.
Därefter beroende på vilken taxa ni vill betala så kommer vår besöksbokare överens med kunden om följande alternativ för när säljaren kan komma:
- Ett exakt klockslag på en förutbestämd dag
- Ett besök med ett tidsspann på fyra timmar en dag
- Ett besök på ett exakt klockslag någon gång under en fastställd vecka
- Ett besök när som helst under en månad


- Specialtaxan innefattar ett besök när som helst på dygnet, på arbetet eller i bostaden, när det passar säljaren under ett halvår. Där anlitar vi externa resurser för att uppfylla de önskemålen. Och än så länge har vi aldrig misslyckats med det.

Vår garanti vid besöksbokning

Vi ger naturligtvis fullständig garanti och full återbetalning av det vi tar betalt för vår besöksbokning om våra besöksbokare inte fullgör sin uppgift. Och inte nog med det, vi betalar tillbaka det ni betalt för våra tjänster med 100% påslag på beloppet.
Vi kan utlova den garantin då vi vet att våra besöksbokare alltid klarar sin uppgift att boka ett besök hos en blivande kund.

Den långa erfarenhet vi har av besöksbokning gör att vi kan vårt arbete perfekt. Våra besöksbokare arbetar enligt den gyllene principen att "Den som tiger samtycker"

I det här fallet med besöksbokningen fungerar det helt enkelt så att vi:
1) Ringer upp kunden
2) Talar om tiden när säljaren skall komma på besök
3) Avslutar samtalet
Kan med andra ord inte bli så mycket enklare. Invändningar från kundens sida, det är bara en ren köpsingal. Så de kunderna är de som kommer köpa och det mycket. Dessutom avslutare våra besöksbokare samtalet före kunden hinner säga något.
Med andra ord besöket är klart och det är precis det som vi garanterar att vår bokning gått till så här.


Nya trender inom besöksbokning

Den nya tekniken som internetet ger gör att vi håller på att att utveckla en del tilläggstjänster för besöksbokning och även för försäljning. Vi vill inte så gärna i nuläget före tjänsten är klar tala om exakt vad det är. Men vi tittar på en del lösningar att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt nå ut till kunder via en form av digitala brev. Vi kallar det för e-postmarknadsföring.